Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1024)  
Remisser c-diff vårdprogram 1/5 (!) försäljningsdata läkemedel 26/6
Nya remisser, OBS kort svarstid för Nya vårdprogrammet för c-diff (1 maj)
Remissen Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72) från Socialdepartementet besvaras senast 26 juni  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2023-04-28 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 11:19
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman