Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1025)  
Information från utbildningsutskottet för ST-utbildning
SK-kurs inom Primär immunbrist på Karolinska (20-24 november 2023).
Det finns några platser kvar att söka.
Kort sammanfattning av kursen: Kursen syftar till att ge en översikt om primär och sekundär immunbrist, med fokus på diagnostik och behandling. Vi börjar med en genomgång av kroppens infektionsförsvar och ger exempel på olika tillstånd med nedsatt immunitet mot bakterier, virus, svampar och parasiter. Både primära (medfödda tillstånd) och sekundära tillstånd orsakade av andra sjukdomar men särskilt läkemedelsorsakad immunbrist kommer tas upp. Därefter tar vi upp hur man kan hitta dessa patienter i vården och hur man genomför och tolkar basal immunologisk utredning. Vi kommer även diskutera hur den nya genetiska diagnostiken kan användas på bästa sätt och hur detta relaterar till precisionsmedicinska behandlingsstrategier. Slutligen tar vi upp hur infektioner hos denna typ av patienter identifieras, diagnosticeras och behandlas.
Kontakta gärna peter.bergman@ki.se om ni vill mer information.

ST-tenta i klinisk mikrobiologi (UEMS Examination) planeras till hösten 2023 eller våren 2024. Vi hoppas att ST-läkare från hela Sverige är intresserade av att delta.

Dags för revidering av FKMs utbildningsbok för ST-utbildning i klinisk mikrobiologi. FKM har som mål att den ska revideras regelbundet. Boken är ett väldigt viktigt dokument under ST-utbildningen. Arbetet kring det sköter vi från utbildningsutskottet och hoppas på ert intresse att delta och bidra i en arbetsgrupp. För mer information och anmälan kontakta gärna gordana.bogdanovic@regionstockholm.se.
 
« Tillbaka
Inlagt 2023-04-28 av Gordana Bogdanovic  


2024-02-24 10:54
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman