Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1034)  
Remiss: Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar
Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8)
I Ds finns analys av hur utvecklingen för kliniska prövningar sett ut de tio senaste åren i Sverige samt vilka hinder och möjligheter som finns för att kliniska prövningar ska komma till stånd. Förslag på åtgärder finns för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Se även Regeringskansliets pressmeddelande (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/utredning-foreslar-atgarder-for-en-battre-valfard-och-starkare-life-science-sektor/)

Svar senast 1 september.

SUSANN ASPLUND JOHANSSON
Organisations- och utredningsansvarig
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET  

Mer information: Länk

Kontaktperson: susann.asplund@sls.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-07-03 av Christina Larsson  


2024-06-21 09:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman