Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1035)  
Remiss: Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
Utredningen har förslag för att informationsutbytet av patientöversikter inom EES ska bli möjligt.
”Utredningens uppdrag har varit att utreda vad som krävs för att Sverige ska ingå i ett gränsöverskridande utbyte av patientöversikter inom EES och att lämna förslag som möjliggör utbyte av patientöversikter med information från alla vårdgivare och omsorgsgivare. Bakgrunden till detta är patientrörlighetsdirektivet som reglerar tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård inom Europeiska unionen. Frågan om e-recept och patientöversikter inom EES är aktuell då den ingår i förslaget till förordning om det europeiska hälsodataområdet.”

Från Regeringskansliets pressmeddelande (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/utredningen-om-e-recept-och-patientoversikter-inom-ees-lamnar-sitt-slutbetankande/)

Svar senast 17 oktober.

SUSANN ASPLUND JOHANSSON
Organisations- och utredningsansvarig
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: susann.asplund@sls.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-07-03 av Christina Larsson  


2024-07-13 18:50
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman