Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1037)  
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) söker en ny ledamot
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor vars ledamöter bland annat utses av Svenska Infektionsläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Gruppen verkar för en rationell antibiotikaanvändning, att definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika.
RAF söker nu en ny ledamot för en mandatperiod om tre år med möjlighet till förlängning. Den som nomineras skall vara specialist i klinisk mikrobiologi eller klinisk bakteriologi, helst disputerad och ha intresse och kunskap om antibiotikafrågor, speciellt vad gäller antimikrobiell resistensbestämning och dosering.
Skicka in kort motivering (max en halv A4) och aktuellt CV (max 4 A4 sidor inklusive publikationslista) till fkm@mikrobiologi.net. Sista dag för nominering är den 11 september 2023.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-08-31 av Tobias Allander  


2024-02-24 11:36
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman