Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1039)  
NordicAST söker en ny ledamot
Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (NordicAST) är en nordisk kommitté som jobbar med standardisering av resistensbestämning i de nordiska länderna. Sverige har 3 representanter i gruppen som utses av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Gruppen verkar för olika aspekter av antimikrobiell resistensbestämning och är även ansvarig för att översätta internationella tabeller med SIR-gränser till svenska, samt utveckla ett antal metoddokument för resistensbestämning och organisation av en årlig workshop om resistensbestämning.
NordicAST söker nu en ny ledamot för en mandatperiod om tre år med möjlighet till förlängning. Den som nomineras skall vara specialist i klinisk mikrobiologi eller klinisk bakteriologi, helst disputerad och ha intresse och kunskap om antibiotikafrågor, speciellt vad gäller antimikrobiell resistensbestämning. En lämplig bakgrund kan vara erfarenhet av att vara antibiotikaansvarig på egen klinik och tidigare deltagare på NordicASTs workshop.
Skicka in kort motivering (max en halv A4) och aktuellt CV (max 4 A4 sidor inklusive publikationslista) till fkm@mikrobiologi.net. Sista dag för nominering är den 11 september 2023.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-08-31 av Tobias Allander  


2024-03-01 10:51
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman