Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1040)  
Chefs- och professorsmöte - save the date
För er som är berörda av FKMs chefs- och professorsmöte: Mötet kommer att äga rum på eftermiddagen torsdagen den 9 november i Stockholm. Notera tiden i era kalendrar. Riktad inbjudan och program kommer senare.  

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-09-04 av Tobias Allander  


2024-03-01 14:35
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman