Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1044)  
Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
Regeringskansliet föreslår ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter. Detta med anledning av Europaparlamentets och rådet beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.
Se även Regeringskansliets hemsida Länk
Ev. synpunkter skickas till SLS kansli senast 15 september till susann.asplund@sls.se  

Mer information: Länk

Kontaktperson: susann.asplund@sls.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-09-11 av Christina Larsson  


2024-05-25 13:01
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman