Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1048)  
Tillägg till NORDICAST brytpunktstabell för anaeroba bakterier
Nordicast har publicerat ett addendum/ tillägg för anaerober till den senaste brytpunktstabellen, se NordicAST hemsida.
Brytpunkter för anaerober har genomgått flera förändringar och fliken anaeroba bakterier i den ordinarie brytpunktstabellen gäller därför inte längre.

Observera också att EUCAST har reviderat Guidance document “When there are no breakpoints”, se EUCAST hemsida under “Guidance documents”. Detta dokument ger ny vägledning för bedömningen av aeroba och anaeroba bakterier som saknar brytpunkter.

Sändlista: Har du idag fått ett mail med den här informationen idag direkt från mig (Annika Wistedt) står du med på sändlistan för intresserade av resistensbestämning på svenska kliniska laboratorier. Om du inte har fått ett sådant mail men önskar stå med på den sändlistan meddela mig på annika.wistedt@regionkalmar.se  

Mer information: Länk

Kontaktperson: annika.wistedt@regionkalmar.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-09-20 av Annika Carlsson Wistedt  


2024-05-25 13:27
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman