Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1050)  
Ansök om forskningsmedel från Stiftelsen senast 15 oktober
Utlysning av medel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi.

Personer med dokumenterat engagemang och verksamhet inom medicinsk mikrobiologi kan ansöka om medel ur stiftelsens fond.

Stiftelsen stödjer utbildning, utveckling och forskning inom svensk medicinsk mikrobiologi. Stöd ges inte till kongressresor, kursavgifter eller andra utbildningskostnader för enskilda personer, om inte syftet klart kan visas vara att gagna den medicinska mikrobiologin i Sverige.

Ansökningar om medel från Stiftelsen ska inkomma till föreningen för klinisk mikrobiologi senast 15 oktober 2023, via e-post: fkm@mikrobiologi.net. Beslut om medelstilldelning lämnas senast vid Föreningen för klinisk mikrobiologis årsmöte i samband med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2024.

För med detaljer kring förfarande och ansökans utformande se länk.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-09-26 av Sara Mernelius  


2024-07-13 17:42
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman