Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1063)  
Samordning av skickeprover – Kontakta gärna din regions representant i Ineras programråd
Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har länge drivit frågan att det bör byggas ett nationellt system för elektroniska beställningar och svar för prov som skickas för analys från ett laboratorium till ett annat, s.k. skickeprover. Det är tex sådana prov som skickas till universitetssjukhus i annan region, nationella referenslaboratorier eller Folkhälsomyndigheten. Det är väldigt många mikrobiologiska prover som skickas mellan våra laboratorier, så ett nationellt system för elektroniska beställningar skulle kunna innebära en stor förbättring genom kortare svarstider, minskad risk för fel och minskat behov av manuellt arbete. SKRs digitaliseringsbolag Inera har tagit tag i frågan och förbereder sig att driva ett sådant projekt. Kort information från Inera finns här: Länk

För att Inera ska driva ett projekt krävs först att en majoritet i Ineras programråd anmäler intresse att prioritera projektet. Frågan om nationell beställnings- och svarstjänst för skickeprover har precis skickats ut till programrådsmedlemmarna i form av en s.k. intresseanmälan. Det är nu viktigt att de som sitter i programrådet får reda på att detta är en prioriterad fråga för professionen. Din regionala representant hittar du här: Länk

Det vore mycket bra om någon i varje regionalt laboratorium, tex verksamhetschefen, kan informera sin programrådsrepresentant.

Projektet gäller inte bara mikrobiologi. Samarbeta gärna med era kollegor i andra laboratoriemedicinska specialiteter.

 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2023-11-23 av Tobias Allander  


2024-03-01 11:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman