Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (173)  
Strama söker en vikarierande läkare för arbete med antibiotikafrågor
Strama verkar på uppdrag av regeringen för att samordna det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Bland våra viktigaste uppgifter är att ta fram evidensbaserade behandlingsrekommendationer och i övrigt förse vården, allmänheten och media med kvalitetsgranskat informations- och utbildningsmaterial om antibiotika och antibiotikaresistens. Stramas kansli finns på Smittskyddsinstitutet i Solna som också blir din formella arbetsgivare. På kansliet arbetar en liten expertgrupp på 6 personer.

Ansökan med meritförteckning ska senast den 20 augusti 2009 e-postas till ansokan@smi.se alternativt skickas med post till Smittskyddsinstitutet, Registrator, 171 82 SOLNA. Var vänlig märk din ansökan med Dnr: 443/2009-55.

För hela annonsen se länken nedan!  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2009-07-06 av Andreas Matussek  


2024-03-05 14:02
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman