Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (185)  
Remissvar - "Ett effektivare smittskydd"
Hej !

FMMs svar på remissen "Ett effektivare smittskydd" finns nu tillgänglig under mappen dokument/remissvar. Här lägger styrelsen i framtiden ut alla remissvar!

Vänlig hälsning

Andreas Matussek
----------------------
Vetenskaplig sekr FMM  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2009-10-19 av Andreas Matussek  


2024-03-01 11:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman