Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (22)  
Vem vill bli FMMs RAF-praktikant?
Med målsättningen att långsiktigt sörja för en återväxt av kliniska bakteriologer med intresse för och kompetens i antibiotikafrågor, erbjuder Svenska Läkaresällskapets referensgrupp för antibiotikafrågor (RAF) en ST-läkare i klinisk bakteriologi möjligheten att under ett år vara "praktikant" i RAF.

Under året förväntas praktikanten aktivt delta i RAF:s möten samt under handledning genomföra ett specialprojekt.

Kostnader för resor till och från RAF:s möten bestrids av Smittskyddsinstitutet, övriga kostnader av respektive klinik.

Intresserad ST-läkare är välkommen att sända en ansökan med kort motivering samt meritförteckning (avseende mikrobiologi och närliggande verksamheter) till styrelsen för Föreningen för medicinsk mikrobiologi. Förutom sedvanligt CV är det för styrelsens val intressant att veta bl a om du har arbetat med antibiotikafrågor vid din klinik, om du varit involverad i STRAMA-arbetet och om du har intresse och fallenhet för externa kontakter med vårdande enheter.

Ansökan ska vara godkänd av klinik/verksamhetschef och vara FMM tillhanda senast 16 oktober 2005 (tidpunkten senarelagd jämfört med tidigare utsänd inbjudan) Tidigare RAF-praktikanter har varit Tinna Åhrén, Göteborg, och Christian Giske, Stockholm.

Sänd ansökan till
Föreningen för medicinsk mikrobiologi
c/o Anna Schwan
Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

(Om du inte vet vad RAF är så går länken till RAF:s webbplats!)  

Mer information: Länk

Kontaktperson: anna.schwan@akademiska.se
« Tillbaka
Inlagt 2005-09-21 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 14:11
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman