Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (247)  
Förslag på nya styrelsemedlemmar inför årsmötet
Valberedningen uppfattar att styrelsearbetet inom FMM fungerar väl. Inför nästa verksamhetsår har Andreas Matussek samt Britt Åkerlind dock avsagt sig sina respektive uppdrag. Som ersättare föreslår valberedningen Lena Serrander samt Sören Andersson. Lena Serrander har varit revisor i FMM. Som ersättare för Lena föreslår vi Martin Sundqvist. Fler förslag kan mailas till valberedningen (lena.dillner@med.lu.se). Ny styrelse väljs vid FMMs årsmöte 1/12 i samband med Riksstämman i Stockholm, se kallelse Länk

Bästa hälsningar

Lena Dillner och Mia Brytting  
« Tillbaka
Inlagt 2011-11-21 av Andreas Matussek  


2024-03-01 12:44
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman