Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (264)  
SoS förslag till ny specialitetsindelning
Se inlägg 120420 under Fora och Grupper, Utbildning och Den nya specialiteten, vad händer just nu?
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: urban.kumlin@infdis.umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2012-04-20 av Urban Kumlin  


2024-02-24 10:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman