Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (267)  
Klinisk mikrobiologi - vadan och varthän efter SoS
Den 19/4 2012 presenterade Socialstyrelsen sin ”Översyn av läkarnas specialitetsindelning”.
Remisstiden pågår till och med 16/5 men svaret från Föreningen för medicinsk mikrobiologi, FMM, skall även lämnas till Svenska Läkaresällskapet senast 11/5. Till stöd för remissvaret behöver föreningen våra medlemmars aktuella uppfattning i specialitetsfrågorna.

Följ länken till den korta, kärnfulla enkäten och svara på frågorna senast den 9 maj, 2012:
Länk  

Kontaktperson: urban.kumlin@climi.umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2012-05-05 av Gunnar Kahlmeter  


2024-03-05 15:49
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman