Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (274)  
Anaplasma phagocytophilum med flera fästingburna infektioner – ett beställningsbart ”Fästingblock”
Från och med 1 november 2011 har Klinisk mikrobiologi i Jönköping tagit över antikroppsanalyserna för Anaplasma phagocytophilum i serumprover, efter att Klinisk immunologi i Lund har upphört att utföra dessa.

Samtidigt har Klinisk mikrobiologi i Jönköping även infört analys av TBE-antikroppar i serumprover i rutindiagnostiken.

Analyserna kan beställas var för sig, alternativt som ett ”Fästingblock” innefattande antikroppsanalys avseende Anaplasma phagocytophilum, TBE och Borrelia burgdorferi sensu lato.

Provtagning:
Blodprov tas i gelrör alternativt i serumrör: Länk
Borreliaantikroppar analyseras i serum och cerebrospinalvätska parallellt alternativt enbart i serum.
Cerebrospinalvätska 0,5 mL tas i sterilt rör med skruvlock: Länk

För att laboratoriet ska kunna göra en bedömning av analysresultatet måste kliniska symtom och symtomduration anges på beställningen.

Analysmetoder:
Antikroppsförekomst (IgG) mot Anaplasma phagocytophilum analyseras med immunofluorescens (FOCUS Diagnostics).
TBE-antikroppar analyseras med ELISA-teknik (Siemens/Dade Behring Enzygnost anti-TBE IgG/IgM).
Antikroppar mot Borrelia burgdorferi sensu lato analyseras med ELISA-teknik (IDEIA Lyme Neuroborreliosis, Oxoid för samtidig analys av serum och cerebrospinalvätska, och Enzygnost Lyme link VlsE/IgG respektive Enzygnost Borreliosis/IgM för analys av enbart serumprover).

Svarsrutiner:
För Anaplasma phagocytophilum anges spädningstiter.
Vid behov kommenteras resultatet som tolkningsstöd för beställaren.

Analyserna utförs minst en gång per vecka, eventuellt oftare under högsäsong.

Kontakt:
Anna J. Henningsson, infektionsläkare/ST-läkare
Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 12 26
anna.jonsson.henningsson@lj.se
 
« Tillbaka
Inlagt 2012-06-26 av Andreas Matussek  


2024-07-13 17:41
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman