Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (492)  
Remiss angående kunskapsunderlag för C. difficile-infektion
Denna remiss hade tyvärr hamnat på avvägar varpå vi endast har några dagar på oss att inkomma med kommentarer och synpunkter.

Vänligen inkom med eventuella kommentarer till hakan.janson@kronoberg.se innan kl 09.00 den 24/4 så sammanställer jag dem och skickar ett gemensamt svar till Folkhälsomyndigheten innan deras förlängda deadline går ut kl 12.00 samma dag.

Direktlänk: Länk

Med vänlig hälsning,
Håkan Janson
Vetenskaplig sekreterare, FKM  

Mer information: Länk

Kontaktperson: hakan.janson@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-04-18 av Håkan Janson  


2024-03-01 11:52
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman