Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (494)  
Kallelse till årsmöte FKM
Agenda för årsmöte i Föreningen för klinisk mikrobiologi i samband med
Infektionsveckan/Vårmötet i Karlskrona 2017

Kallade: Medlemmar i Föreningen för klinisk mikrobiologi
Lokal: Salongen i Karlskrona Konsthall, Borgmästaregatan 17.
Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj, kl 17:15

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsperson
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Årsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2016
6. Revisionsberättelsen uppläses och efterfrågas styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av årsavgift för 2018
8. Val av styrelse för 2017-18; valberedningen
Ordförande
(Vice ordförande)
(Vetenskaplig sekreterare)
(Facklig sekreterare)
Kassör
(Övriga styrelseledamöter, 2 st)
ST-representant
Svensk redaktör för APMIS
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av representant och suppleant till Svenska läkaresällskapets fullmäktige
11. Val av programråd
12. Val av valberedning
13. Styrelsen redovisar nya medlemmar
14. Styrelsen redovisar pristagare/stipendiemottagare
15. Information om kommande program
Chefs- och Professorsmöte 9 nov, Stockholm
Vårmöte i Karlstad 29 maj – 1 jun, 2018
16. Referenslaboratorienätverket
17. Referensmetodik/analystbudslista
18. ST-utbildningen i klinisk mikrobiologi
19. Informatikutskottet
20. FKM representanter
21. Mikrobiologi.net: nyheter/info
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas

Välkomna!
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: hakan.janson@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-04-28 av Håkan Janson  


2024-03-05 15:34
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman