Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (496)  
Översyn av falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen
Till Föreningen för klinisk mikrobiologi

Folkhälsomyndigheten uppdaterar regelbundet sina rekommendationer gällande falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen.

Det har nu blivit dags för en mer genomgripande översyn av falldefinitionerna. Planen är att en reviderad version av falldefinitionerna ska skickas på remiss under våren 2018, för att sedan publiceras innan halvårsskiftet 2018.

Vi vill med dessa rader informera om att arbetet är under utformning och att olika agensansvariga vid Folkhälsomyndigheten kan komma att be om synpunkter även från expertis utanför myndigheten. Sådana förfrågningar kommer att skickas i god tid innan falldefinitionerna går på remiss under våren 2018.

Projektledare är Inger Andersson von Rosen vid Enheten för övervakning och samordning vid Avdelningen för epidemiologi och utvärdering.

Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna: samordningsmittskydd@folkhalsomyndigheten.se

Med vänlig hälsning
Anneli Carlander
tf enhetschef på enheten för Övervakning och Samordning


Med vänlig hälsning
__________________________________
Hanna Merk
Samordning smittskydd
010-205 23 88

Folkhälsomyndigheten
Övervakning och samordning
samordningsmittskydd@folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För ytterligare information besök gärna: www.folkhalsomyndigheten.se

 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-05-16 av Håkan Janson  


2024-03-01 13:11
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman