Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (510)  
Remiss från SLS. För dig och för alla (SOU 2017:40). Reglering av biobanker.
FKM har via SLS har fått remissen "För dig och för alla" (SOU 2017:40) från Socialdepartementet.
I delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker, har utredningen undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap.

Skicka eventuella synpunkter på detta betänkande till hakan.janson@kronoberg.se senast 2017-09-15 så att FKM kan författa ett samlat svar till SLS.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: hakan.janson@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-07-19 av Håkan Janson  


2024-03-01 11:31
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman