Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (513)  
Nomineringar till Söderbergska priset 2018
Torsten Söderbergs Stiftelse utser vartannat år via Svenska Läkaresällskapet Söderbergska priset i medicin för framstående insatser inom de kliniska specialiteterna.

FKMs medlemmar är välkomna att inkomma med förslag på nomineringar till FKMs styrelse (via mail till hakan.janson@kronoberg.se) senast 2017-09-12. Nomineringarna ska innehålla en motivering (ca 1 A4-sida), CV och publikationslista.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: hakan.janson@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-08-15 av Håkan Janson  


2024-03-01 12:25
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman