Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (523)  
Intresserad av att vara med i RAF eller NordicAST?
Det finns behov av en ny svensk regular member i NordicAST (Tinna Åhrén avgår) och en ny klinisk mikrobiologi-representant i RAF (Annika Wistedt avgår).
Tack, Tinna och Annika, för ett gediget och engagerat arbete!

Nu vill vi att du som är intresserad av att arbeta med dessa frågor anmäler dig (eller nominerar någon annan!)
Mejla till Jonas Swanberg senast 30/11.


Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
är en oberoende tvärsektionell expertgrupp vars ledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet (SLS). Därtill har Folkhälsomyndigheten rätt att utse tre adjungerade ledamöter och Läkemedelsverket en ledamot. RAF har verkat sedan 1976.

RAF:s huvuduppgifter är att
verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval, dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad
i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser)
att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier


Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (NordicAST)
is a Nordic methodology committee for susceptibility testing issues. The organisation's legal principal is NSCMID (Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases).

NordicAST's tasks are as follows:
To adapt methods for susceptibility testing and characterisation of resistance mechanisms according to Nordic conditions.
To maintain a web page where method documents and breakpoint tables are available free of charge in Scandinavian languages.
To organise workshops for further training of laboratory staff.
To provide advice on internal quality control at Nordic laboratories.
To initiate studies that can contribute to the improvement of susceptibility testing routines.
To support other Nordic networking problems that work with susceptibility testing issues.

Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland will each appoint a minimum of one and maximum of three members representing national methodology committees for antimicrobial susceptibility testing.
The regular members serve on the committee for a period of maximum three years, and can thereafter be reappointed for consecutive periods by the national groups or societies responsible for giving the members a mandate.
 

Kontaktperson: jonas.swanberg@rjl.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-11-14 av Jonas Swanberg  


2024-03-01 15:40
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman