Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (525)  
Minnesanteckningar ChoP-mötet 2018
Nu finns minnesanteckningarna från Chefs- och professorsmötet tillgängliga.
Rubrikerna i dokumentet är länkade till de presentationer som hölls på mötet.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-12-01 av Håkan Janson  


2024-02-24 11:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman