Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (526)  
Information om Forskningsanslag, stipendier och resebidrag - från SLS
Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:
• Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
• Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
• Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
• Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) - Projektanslag
• Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) - Projektanslag
• Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
• Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) - Resebidrag till forskningsvistelse
• SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

För mer information, se: Länk

Information om förändringar för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag införda 2017 och 2018:
• Allmänt: Från och med 2017 återinfördes kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2018 krävs alltså medlemskap även under 2017.
• Resebidrag: Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet. Ansökan om resebidrag måste vara inkommen minst två månader innan avresa.
• Projektanslag från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond: Från och med 2017 är projektanslag som beviljas från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond att huvudsakligen tvååriga, vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år.
• Behov av brukarmedverkan ska från och med 2017 beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan om projektanslag från Svenska Läkaresällskapet och Björklunds fond. För information om brukarmedverkan i forskning: Länk
• Projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms från och med 2017 enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring. Från och med 2018 bedöms även post doc-ansökan till Svenska Läkaresällskapet enligt dessa riktlinjer.
• Translationella priset: Prissumman höjdes 2017 till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-12-01 av Håkan Janson  


2024-02-24 09:33
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman