Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (541)  
Accepterade abstracts till vårmötet 2018
Till årets infektionsvecka/mikrobiologiska vårmöte har 34 mikrobiologiska abstracts accepterats. Av dessa har 10 valts ut till muntlig presentation medan övriga kommer att presenteras som posters på mötet i Karlstad.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2018-04-11 av Håkan Janson  


2024-03-01 11:51
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman