Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (546)  
Påminnelse: anmäl ditt intresse för att bli RAF-praktikant!
För ST-läkare finns möjlighet att under ett år vara RAF-praktikant och delta i det arbete Referensgruppen för Antibiotikafrågor utför. Följ länk för mer info.

Årligen utses bland ST-läkare 1 representant vardera inom specialiteterna klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin.
RAF-praktikanterna börjar och avslutar sitt arbete på RAF:s årliga internat, som brukar äga rum i slutet av sommaren.

FKM:s styrelse tar nu emot intresseanmälningar och förslag för klinisk mikrobiologi 2018/19.
Skicka ett mejl senast 10 maj 2018!
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: jonas.swanberg@rjl.se
« Tillbaka
Inlagt 2018-05-03 av Jonas Swanberg  


2024-02-24 09:35
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman