Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (552)  
Vi söker mikrobiolog Nationella rekommendationer för Antibiotikaprofylax vid Kirurgi
Nationell arbetsgrupp Strama (tidigare Programråd Strama) är en del av kunskapsstyrningen som drivs av våra huvudmän i regioner och landsting
Vår devis är bästa tillgängliga behandling av infektioner i en sjukvård som arbetar mot antibiotikaresistens

Vi ser ett behov av att skapa nationella rekommendationer för antibiotikaprofylax i samband med kirurgiska ingrepp i buken.
SBU-rapporten om kirurgisk profylax som kom 2010 gav grund för en del inriktning men gav inte detaljerade rekommendationer.
Inom delar av bukkirurgin är vi ganska ensade idag men utvecklingen går framåt både gällnade resistens, ny kunskap och nya internationella rekommendationer som vi måste förhålla oss till. Kirurgisk profylax är ett svårt område och därför tror vi att det är bra att ta fram svenska rekommendationer tillsammans.

Vill ni vara med och nominera två ledamöter per organisation för att tillsammans med Strama påbörja ett gemensamt arbete efter sommaren?
Vi har avsatta medel som kan täcka omkostnader för resor, lokalhyra och förtäring under 2018. Dock inte kostnadstäckning till kliniken för frånvaro. För 2019 känner vi ännu inte till vår budget
 

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2018-06-08 av Martin Sundqvist  


2024-03-05 15:15
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman