Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (575)  
Remiss om ISO-krav på biobanker
SIS föreslår att utkastet till ISO-standard antas som svensk standard.
Den föreslagna svenska titeln är:
Bioteknik - Biobanker - Generella krav för biobanker.
Svaret på remissen och eventuella kommentarer (använd svarsblankett under aktuell remiss) skickas senast 2018-12-14 till mailto:mattis.rundgren@sis.se

Länken nedan fungerar dåligt så läs istället mer på Länk  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2018-10-15 av Håkan Janson  


2024-03-01 13:11
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman