Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (580)  
Chefs- och professorsmötet 2018
Minnesanteckningar från årets Chefs- och Professorsmöte som hölls på SLS 2018-11-07.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2018-11-21 av Håkan Janson  


2024-02-24 09:58
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman