Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (609)  
Remiss 18124
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt.
Svar skickas direkt till SIS (mattis.rundgren@sis.se) senast 2019-04-18.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2019-03-05 av Håkan Janson  


2024-02-24 10:55
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman