Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (623)  
Rekommenderade metoder
Arbetet att ta fram nya Rekommenderade metoder för Klinisk Mikrobiologi i Sverige fortsätter. Blododlingsgruppen jobbar för att få ut sina rekommendationer på konsultation innan sommaren och Gruppen som jobbar med Gastroeneteritdiagnostik har börjat sitt arbete under vintern. Vi startar nu upp arbetet med nedanstående områden under 2019 och den som är intresserad av att delta i arbetet är mycket välkommen att kontakta nedanstående personer för mer information. Det finns inget krav på att du är superexpert inom området utan har du ett genuint intresse för det specifika området och är beredd att läsa, diskutera och skriva så tycker jag du ska höra av dig.

Urinodling: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
Luftvägsdiagnostik: christian.giske@sll.se

Två områden är påbörjade men behöver också fler medarbetare, STI och Främmandekroppsinfektioner. Om du har intresse inom dessa och vill delta, vänligen kontakta mig så hänvisar jag dig vidare.

/Martin Sundqvist
Vice Ordf FKM, med huvudansvar för Rekommenderade metoder  

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2019-04-04 av Martin Sundqvist  


2024-02-24 11:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman