Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (629)  
Vetenskapsrådet utlyser projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning
FKM har fått nedanstående information från VR och jag vill passa på att sprida informationen för att stimulera denna typ av forskning inom Infektions/Mikrobiologiområdet.
MVH
Martin Sundqvist
Ordförande FKM

Är du verksam inom klinisk forskning och har tillgång till vårdens strukturer och resurser? Nu kan du söka projektbidrag på 400 000 – 1,2 miljoner kronor för planering av klinisk behandlingsforskning.
Du kan använda bidraget till att antingen
• genomföra en förstudie inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning,
• eller till att utveckla ett nationellt nätverk som sammanför kompetens från forskning, hälso- och sjukvård, näringsliv och brukare kring en forskningsfråga som har relevans för klinisk behandlingsforskning. Målet med nätverket ska vara att stimulera forskningssamarbeten kring ett tydligt identifierat problem i hälso- och sjukvården som kan leda till patient- och samhällsnytta inom en snar framtid.
Låter det intressant? Läs mer om utlysningen och ansök senast 27 augusti!
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2019-07-22 av Martin Sundqvist  


2024-03-05 15:42
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman