Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (646)  
Call for Abstracts - Vårmötet 2020
Ni är nu varmt välkomna att skicka in abstracts till Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte som hålls i Uppsala mellan den 26-29 maj 2020. Sista dag för inskickande av abstract är den 29 februari, 2020 och att det denna gång inte kommer att gå att skicka in abstracts efter deadline har gått ut.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: hakan.janson@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2019-12-03 av Håkan Janson  


2024-03-01 11:42
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman