Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (649)  
Ordföranden hälsar God Jul och Gott Nytt år!
Örebro 191218

Hej!

Vi börjar närma oss årets slut och jag tänkte därför passa på att berätta för er medlemmar vad som pågår inom Föreningen för Klinisk Mikrobiologi.

Som ni säkert märkt så har Åsa Gylfe som utbildningsansvarig arbetat hårt tillsammans med utbildningsutskottet. Åsa har under året tillsammans med ett flertal studierektorer och ST-läkare tagit fram bedömningsdokument för ST, skapat en speciell del på mikrobiologi.net för ST-utbildning och under hösten 2019 har det sparkats igång en webutbildning som genomförs ca en gång i månaden. En ST-läkare håller i ett kortare anförande och har sedan med sig en specialist som kan vara med och svara på frågor. Detta har blivit mycket lyckat och jag passar på att framföra mitt tack till alla er som jobbar med detta och särskilt till Åsa för ditt nedlagda arbete!

En fråga som FKM under hösten börjat arbeta med är också vidareutbildning för specialister. En tjänsteenkät har genomförts och håller på att sammanställas (kommer vara färdig och kommuniceras i slutet av januari) och vi hade uppe denna fråga på CHOP-mötet i november. FKM anser att det är viktigt att alla specialister inom Klinisk Mikrobiologi får möjlighet till fortlöpande vidareutbildning. Vi kan här passa på att slå ett slag för ovan nämnda ST-utbildningar som kan vara ett sätt till vidareutbildning och också Mikrobiologiskt Vårmöte/Infektionsveckan i Uppsala 14-17 maj 2020, Länk , som har ett rikt och spännande program. Bland alla internationella möten inom vårt område så kommer nästa år NSCMID-mötet att arrangeras i Stockholm 5-8 september Länk

Under flera år har ett arbete pågått inom föreningen för att få till en gemensam mikrobiologisk databas i Sverige som skulle kunna underlätta kommunikationen av remisser och provsvar. Jonas Swanberg och Tobias Allander är de i styrelsen som varit mest involverade i detta arbete. Den nationella patientöversikten (NPÖ) kommer nu under vintern börja testa funktionen för att visa mikrobiologiska svar. Detta är ett litet steg på vägen men arbete kommer fortgå många år framöver så som vi bedömer det idag och FKM arbetar nu för att identifiera var vi behöver trycka på för att komma framåt bättre i frågan.
På samma vis pågår arbetet med att ta fram nya Rekommenderade metoder för Klinisk Mikrobiologi. Under 2020 kommer de första två reviderade rekommendationer att läggas ut på remiss och fastställas. Vi har genom detta arbete fått en mer självklar möjlighet att påverka Infektionsläkarföreningens vårdprogram vilket jag tror strategiskt är en mycket viktig pusselbit. Den som är intresserad av att delta i detta arbete (både i samordnande roll eller i specifika delprojekt) får mycket gärna kontakta mig.

I svensk sjukvård så etableras just nu en mängd Nationella Programområden. Vår specialitet tillhör NPO Medicinsk Diagnostik. Tyvärr blev ingen Klinisk Mikrobiolog utsedd av regionerna till den nationella styrgruppen för detta område men områdets ordförande (Joachim Lundahl) har regelbundet kontaktat FKM under året med frågor om vi kan nominera personer till olika nationella arbetsgrupper. Vi har nu representation i Nationell Arbetsgrupp (NAG) om venereologi (Magnus Unemo) och inom NAG Sepsis (Karin Wallgren), där den senare gruppen under året kommer ta fram och påbörja implementering av ett Standardiserat vårdförlopp (SVP) för sepsis. Vi är som Kliniska
mikrobiologer efterfrågade från många håll för att delta i dessa NPO-relaterade arbetsgrupper och expertgrupper inom STRAMA, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och våra egna Referensgrupper. Vi kommer inom FKM under 2020 arbeta med hur processen för att identifiera och tillfråga lämpliga experter inom Klinisk Mikrobiologi ska gå till och vi återkommer i den frågan.

Som ni ser så arbetar FKM med en bred panel av frågor och vi hoppas att du som medlem känner dig företrädd och att det vi gör kommer dig till del. Uppmana gärna alla läkare och mikrobiologer/molekylärbiologer på din arbetsplats att gå med i föreningen och vara delaktiga i vårt arbete och kontakta föreningen om du har frågor som du tycker att vi som yrkesförening bör vara aktiva inom.

Jag och hela styrelsen hoppas att ni alla får en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och jag hoppas att vi ses på Vårmötet (och årsmötet) i Uppsala i maj!

Martin Sundqvist, Ordförande FKM
 

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2019-12-18 av Martin Sundqvist  


2024-03-01 12:33
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman