Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (656)  
Position Senior Consultant combined with Adjunct professor
Full time position as Senior Consultant (100 % position) at Department of Microbiology, Division of Laboratory Medicine, Oslo University Hospital, Ullevål combined with Professor II /Associate Professor 20% position in medicine (medical microbiology) at the Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Contact person:
Professor Fredik Müller, Department of Microbiology, UiO, e-mail: fredrik.muller@medisin.uio.no

Welcome with your application
Andreas Matussek
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-01-24 av Andreas Matussek  


2024-03-01 11:44
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman