Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (692)  
Socialstyrelsens avrop för SK kurser, Mikrobiologiska metoder 2021
Socialstyrelsen planerar att avropa SK-kurser för kursåret 2021, i vecka 7. Sista svarsdatum för samtliga kursområden planeras läggas i vecka 14.

En lista på vilka kursområden som annonseras, och övrig information, kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida i samband med avropsperioden:

Länk

Se gärna till att denna information sprids inom era respektive verksamheter och till berörda eventuella kursgivare.
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-02-10 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 15:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman