Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (696)  
Två nya remisser av intresse för FKM:s medlemmar
Nedanstående två remisser av allmänt intresse har inkommit till FKM.

Remiss från SLS - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Länk

samt

Remiss från SLS - Föreskrifter och råd om läkarnas ST-tjänstgöring
Länk  
« Tillbaka
Inlagt 2020-02-19 av Håkan Janson  


2024-03-01 14:46
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman