Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (700)  
Medlemsbrev april 2020
Kära medlemmar i FKM
Under många år framöver tror jag att vi kommer minnas den här våren som våren då allt annat stannade upp. Våren då allt fokus låg på SARS-CoV-2, våren då alla fick tänja på vad som känns bekvämt i förhållande till medicinsk säkerhet och våren då vi också var rädda för konsekvenserna för oss själva, närstående och kollegor om någon blir sjuk. Många av oss kommer också komma ihåg ett evigt slit med att försöka se till att vi har reagenser i tillräcklig mängd och ett skriande behov från vårdens sida av snabba svar, mer analyser och rop även från politikerhåll på mer mikrobiologisk testning. Sällan har vår specialitet varit så eftertraktad och specialitetens professorer så flitigt anlitade i olika TV-soffor som nu.
Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har hittills under pandemin varit aktiv och pådrivande i flera delar
1. Vi har varit med och hejat på initiativet att Folkhälsomyndigheten har veckovisa möten med alla landets laboratorier och driver nu också att myndigheten ska publicera en sammanställning över använda metoder, reagens mm. samt kapacitet för de olika laboratorierna.
2. Flera medlemmar i föreningen är med i den referensgrupp som dragits ihop för att styra SciLifes diagnostiska insatser åt ett för vården effektivt håll. (Tack alla som bidrar!)
3. Som ordförande i FKM deltar jag i ESCMIDs veckomöten som har börjat hållas sedan någon vecka tillbaka.
4. 8 april deltog jag i ett lunchmöte anordnat av SLS där Föreningen för Radiologi önskade input kring radiologisk diagnostik av COVID-19. Sannolikt kommer det via SLS formas ett rådgivande råd där representanter från de olika föreningarna kan finnas med för att ge konsultation åt specialistföreningarnas utvecklande av olika nationella riktlinjer under SARS-CoV-2 pandemin.
5. Referensgruppen för Klinisk virologi har kommunicerat intensivt och flera valideringar av olika protokoll har kunnat delas på detta sätt och senare via Folkhälsomyndigheten till landets alla laboratorier.
6. FKM har också bidragit med förslag på personer till de webbinarier som Mediehuset och infektionsläkarföreningen anordnar varje vecka. Alla kan se dessa webbinarier i efterhand via www.infektion.net/Covid19
7. FKM stöttar ST-utbildningen också under pandemin genom att fortsätta med webbinarier i Klinisk mikrobiologi en gång per månad. En möjligheter för alla labb att få njuta av helt andra ämnen än covid-19.
Vi kan säkert göra ännu mer för att underlätta samarbeten men jag upplever redan att alla labben har varit mycket hjälpsamma mot varandra och vill också tacka alla medlemmar som har sin anställning vid universiteten för alla generösa erbjudanden om hjälp i klinisk diagnostik mm.
Mitt i detta så kommer våren smygande utanför mitt arbetsfönster. Tyvärr kommer inte vårmötet bli av i år men kommer genomföras 2021 i Uppsala. Jag vill dock att ni håller utkik efter inbjudan till årsmötet som i år kommer avhållas som ett web-baserat möte kl 17-18 den 26/5. det vore roligt om vi i år kan slå deltagarrekord eftersom det är stadgeändringar på gång som berör vår relation som medlemsförening i SLS. Vi återkommer med information om detta möte så snart vi kan.
Med riktigt varma hälsningar
Martin Sundqvist
Ordförande FKM
 

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2020-04-13 av Martin Sundqvist  


2024-03-01 12:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman