Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (701)  
Remiss från Socialstyrelsen om ändring i föreskrifter om blodverksamhet
Samtliga verksamheter som analyserar blodgivare inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 maj 2020. Socialstyrelsen är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.
Vänligen ange diarienumret 4.1-12300/2020 i remissvaret.

För bilagor och remisstext, se Länk


 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-04-17 av Håkan Janson  


2024-03-05 15:37
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman