Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (705)  
Vill du bidra till Nationella riktlinjer för misstänkt och bekräftad COVID19?
Hej alla medlemmar i FKM!
På initiativ av Infektionsläkarföreningen så kommer nu ett arbete påbörjas för att i samarbete mellan SILF, FKM och Svenska Hygienläkarföreningen snabbt ta fram Nationella riktlinjer för utredning och handläggning av misstänkt och bekräftad COVID-19. Om du är intresserad att vara med eller har bra förslag på vem jag ska tillfråga så kontakta mig senast på tisdag 5/5.
MVH
Martin Sundqvist
Ordförande  

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2020-05-02 av Martin Sundqvist  


2024-02-24 10:00
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman