Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (710)  
Remisser från SLS
Remiss från SLS: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Länk

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Länk  
« Tillbaka
Inlagt 2020-06-09 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:18
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman