Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (722)  
Ny bok Vårdhygien – vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
Författare Göran Hedin. Boken är utgiven på Liber förlag, och går att beställa t ex via Adlibris eller Bokus. Kostar 270 kr. ISBN: 978-91-47-13407-6

I boken beskrivs de mikroorganismer som orsakar
vårdrelaterade infektioner, principer för antibiotikabehandling,
antibiotikaresistenta bakterier, infektionsrisker
vid olika typer av behandlingar och ingrepp,
förebyggande åtgärder, hur smittspridning går till inom
sjukvården, åtgärder för att förhindra smitta, rutiner
som ska fungera – som till exempel städning, tvätthantering
och desinfektion. Vidare görs en genomgång
av hur smittskydd och vårdhygien är organiserat i
Sverige, av lagar och förordningar, föreskrifter och
allmänna råd och slutligen vart en patient som har
synpunkter eller klagomål kan vända sig.  
« Tillbaka
Inlagt 2020-09-16 av Åsa Gylfe  


2024-02-24 11:16
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman