Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (728)  
Nya remisser som angår klinisk forskning och avgift för klinisk prövning, Läkemedelsverket och Närin
Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel
SLS har fått bifogade rapport från Läkemedelsverket på remiss från Socialdepartementet. Se kort om rapporten på Läkemedelsverkets webb Länk SLS svar bereds av Ola Winqvist, ordförande i SLS forskningsdelegation, i samråd med Mikael Hoffmann, ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor.
Tacksam för era synpunkter till SLS senast 2020-12-14 till susann.asplund@sls.se

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning SOU 2020:53
Bifogade betänkandet SOU 2020:53, kommer på remiss från Näringsdepartementet. Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. SLS svar bereds av Ola Winqvist, ordförande i SLS forskningsdelegation, i samråd med Mikael Hoffmann, ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor.
Tacksam för era synpunkter till SLS senast 2021-01-26 till susann.asplund@sls.se
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-10-28 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 12:35
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman