Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (730)  
SIS-remiss om Rengöring, desinfektion och sterilisering
SIS-remiss 20637 om Europastandard prEN 14885 Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics. Sista svarsdatum är 2020-12-18, se filer under "Remisser"
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-11-10 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:18
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman