Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (802)  
Remiss från socialdepartementet: Skapandet av en Europeisk hälsounion
Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och stärka EUs förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot. Socialdepartementets remiss till SLS.
Svar till SLS senast 39/12 Susann Asplund <susann.asplund@sls.se>  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-12-06 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 13:12
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman