Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (804)  
SBU-enkät prioritering av forskningsprojekt om långvariga symtom vid Covid-19
Vi på SBU håller för närvarande på med ett projekt som syftar till att låta berörda parter tillsammans prioritera vilka forskningsfrågor som rör långvariga symtom vid coviod-19 som är viktigast att forska på.
Till detta arbete har väldigt många patienter anmält sig, av dessa är ett flertal personer som både arbetar inom vården men också drabbats av långvariga symtom. Tyvärr har vi hittills endast fått ett fåtal anmälningar från personer som arbetar med denna patientgrupp. Vi förstår att en orsak kan vara att denna patientgrupp är relativt ny och att många därför tänker att de inte har arbetat med dessa patienter och kanske inte har så mycket att tillföra. Vi ser dock inte detta som ett hinder, utan tror att även vårdpersonal som kan komma i kontakt med dessa patienter framöver, kommer att ha väldigt viktig input i projektet. Vi skulle gärna se ett större deltagande från vårdpersonal i denna prioritering så att viktiga perspektiv från vårdpersonal inte missas.
Vi undrar därför om ni skulle vilja sprida information om detta till era medlemmar eller om ni som förbund/organisation skulle vilja delta i prioriteringen?
Deltagande innebär att man genom en webbenkät, utifrån en längre lista, markera de tio forskningsfrågor man anser vara viktigast. De forskningsfrågor som kommer ingå i enkäten finns presenterade i tabell 8.1 i SBU:s rapport om långvariga symtom vid covid-19 som finns tillgänglig här: Länk
Skulle ni vara intresserade av att delta så anmäler ni er på denna sida (om ni anmäler er som förbund väljer ni perspektivet ”annan relevant koppling”):
Länk
Anmälan kommer att hållas öppen till 11 januari.
Om ni har några frågor eller funderingar så går det jättebra att höra av sig till Christel Hellberg (christel.hellberg@sbu.se) eller Marie Österberg (marie.osterberg@sbu.se).
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2020-12-29 av Åsa Gylfe  


2024-02-24 10:03
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman