Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (839)  
Engagera dig i FKM:s utbildningsutskott
FKM:s utbildningsutskott söker ledamöter.
Vill du arbeta med utbildnings- och fortbildningsfrågor för specialiteten klinisk mikrobiologi?
Utskottet sammanträder via videomöten ett par gånger per termin.

Kontakta Gordana Bogdanovic, utbildningsutskottets sammankallande på mail: gordana.bogdanovic@sll.se  
« Tillbaka
Inlagt 2021-02-18 av Elisabeth Freyhult  


2024-03-05 13:59
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman