Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (853)  
ST-läkare sökes till Klinisk mikrobiologi i Kalmar
ST-LÄKARE I KLINISK MIKROBIOLOGI, KALMAR

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig att bli en del av vårt stolta men lite pandemitrötta gäng på Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kalmar.

Klinisk mikrobiologi har alltid varit en spännande specialitet med ständigt nya utmaningar och ett starkt växande kunskapsområde. Om en och annan gammal laboratorieläkare inte utvecklas längre kan man ändå alltid vara säker på att mikroberna kommer att utvecklas och utmana under hela ditt yrkesliv. Att vara mikrobiolog är att jobba med evolutionen precis framför näsan.

Vi är ett av Sveriges minsta kliniskt mikrobiologiska laboratorier vilket innebär att du kommer att behöva bli allround inom specialiteten och få jobba med många olika typer av uppgifter som till exempel rådgivning, metodutveckling, implementering av nya tekniker, kommunikation och IT, och efterhand även undervisning och handledning av examensarbeten och uppdrag i nationella strategigrupper. Forskning och utveckling är hjärtat i specialiteten och en forskarutbildning före, under eller efter din ST-utbildning är lämpligt på gränsen till nödvändigt.

Till din hjälp har du två erfarna specialister, Marcus Johansson och Annika Wistedt. Men för att kunna utvecklas behöver du vara en lagspelare på laboratoriet och aktivt delta i våra samarbeten med infektionskliniken, smittskydd och vårdhygien och i andra delar av hälso- och sjukvården. Du behöver också ha kontakt med våra grannlaboratorier och deras ST-läkare samt med klinisk mikrobiologi vid universitetssjukhusen.

Vi söker
Klinisk mikrobiologi i Kalmar söker ST-läkare i klinisk mikrobiologi, möjlighet finns till inriktning mot smittskydd och vårdhygien.

Vi söker dig som är legitimerad läkare och har ett mycket starkt intresse för klinisk mikrobiologi och som har en lust att vara spindeln i nätet i olika samarbeten.

Vår arbetsplats
Klinisk mikrobiologi i Kalmar är lokaliserat på Länssjukhuset i Kalmar och har 30 medarbetare varav de flesta är biomedicinska analytiker. Vi servar Region Kalmar läns ca 250 000 invånare med mikrobiologisk och immunologisk diagnostik. Under normala förhållanden har vi öppet alla dagar året runt men inte kvälls- eller jourtid. Helgdagar är normalt inte bemannade av läkare. För att lösa akuta mikrobiologiska problem som till exempel blododlingar och akut luftvägsdiagnostik samarbetar vi med de tre dygnet-runt-öppna kliniskt kemiska laboratorierna på sjukhusen i Kalmar, Västervik och Oskarshamn.
Smittskydd och Vårdhygien är en gemensam enhet som arbetar nära klinisk mikrobiologi. Enheten bemannas av en hygienöverläkare som också är biträdande smittskyddsläkare (60%), en smittskyddsläkare och ytterligare en biträdande smittskyddsläkare på deltid. Därutöver finns 4 hygiensjuksköterskor och 3 smittskyddssjuksköterskor.

Vi ingår i Diagnostiskt centrum som är en länsövergripande verksamhet med enheterna: Klinisk mikrobiologi, Smittskydd och vårdhygien, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk patologi, Fysiologisk klinik, samt Biobank- och vävnadscentrum.

Kontakt:
Annika Wistedt 0480-81491, 070-8946363
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: annika.wistedt@regionkalmar.se
« Tillbaka
Inlagt 2021-04-16 av Annika Carlsson Wistedt  


2024-03-01 14:23
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman